Полезни връзки

Полезни връзки за потребителите на мобилни услуги:

1. Комисия за регулиране на съобщенията

2. Комисия за защита на конкуренцията

3. Комисия за защита на потребителите

4. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

кликнете върху връзката, за да влезете в страницата на институцията.