Теленор План за хора с трайни увреждания

Теленор План за хора с трайни увреждания

Теленор план за хора с трайни увреждания

Теленор план за частни лица с 50% или над 50% увреждания. Необходимо е да предоставите удостоверение от ТЕЛК

Включва минути към всички оператори. Неизразходваното количество не се прехвърля в следващ период. Минимално таксуване: 15 секунди. Цена на минута към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи след изчерпване на включените минути - 0,47 лв. Възможно е да се прехвърлите към друг план в рамките на договора, но стойността на тарифата трябва да е по-висока от тази. В първия период на договора ще получите пропорционален брой минути срещу съответната такса, които отговарят на оставащия срок от периода. Самият договор е безсрочен, което не ви задължава със заплащане на дванадесет и двадесет четири месечни такси, независимо от това дали искате да се откажете. Посетете офис на Теленор за повече информация или се обадете на номера за обслужване на клиенти - 123.

Национални минути:

Месечна такса:

25

14.40 лв.

Включва минути към всички оператори. Неизразходваното количество не се прехвърля в следващ период. Минимално таксуване: 15 секунди. Цена на минута към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи след изчерпване на включените минути - 0,47 лв. Възможно е да се прехвърлите към друг план в рамките на договора, но стойността на тарифата трябва да е по-висока от тази. В първия период на договора ще получите пропорционален брой минути срещу съответната такса, които отговарят на оставащия срок от периода. Самият договор е безсрочен, което не ви задължава със заплащане на дванадесет и двадесет четири месечни такси, независимо от това дали искате да се откажете. Посетете офис на Теленор за повече информация или се обадете на номера за обслужване на клиенти - 123.
Теленор план за хора с трайни увреждания
Date Published: 02/19/2015
Включва минути към всички оператори. Неизразходваното количество не се прехвърля в следващ период. Минимално таксуване: 15 секунди. Цена на минута към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи след изчерпване на включените минути - 0,47 лв. Възможно е да се прехвърлите към друг план в рамките на договора, но стойността на тарифата трябва да е по-висока от тази. В първия период на договора ще получите пропорционален брой минути срещу съответната такса, които отговарят на оставащия срок от периода. Самият договор е безсрочен, което не ви задължава със заплащане на дванадесет и двадесет четири месечни такси, независимо от това дали искате да се откажете. Посетете офис на Теленор за повече информация или се обадете на номера за обслужване на клиенти - 123.
5 / 5 stars