Резерв старт 14.99 лв.

Резерв старт 14.99 лв.

Резерв старт 14.99 лв.

Резерв старт 14.99 лв. план за частни клиенти на Теленор с договор за една или две години. Абонирайте се в магазин на Теленор. Тарифата включва минути за разговори в мрежата на Теленор и по-малко количество минути за разговори с всички оператори. Във включен резерв от услуги към този план имате още време за разговори към всички мрежи, което се активира, когато изчерпите основния пакет. Цената за основните услуги и резерва е обща, като резервът е валиден за първоначално договорения срок на договора. Ако не успеете да изразходвате включеното в рамките на месеца, то не се пренася в следващ месец. Можете да добавите допълнителен пакет с мобилен интернет, защото нямате такъв предвиден в този план. Теленор позволява да преминете на по-скъп план или на план със същата стойност, но не и на по-евтин. Цени с ДДС.

Мобилни минути в Теленор:

Национални минути извън Теленор:

Минути за международни разговори и роуминг в ЕС:

Теленор SMS

Национални минути резерв:

Месечна такса:

800

50

-

-

200

14.99 лв.

Резерв старт 14.99 лв. план за частни клиенти на Теленор с договор за една или две години. Абонирайте се в магазин на Теленор. Тарифата включва минути за разговори в мрежата на Теленор и по-малко количество минути за разговори с всички оператори. Във включен резерв от услуги към този план имате още време за разговори към всички мрежи, което се активира, когато изчерпите основния пакет. Цената за основните услуги и резерва е обща, като резервът е валиден за първоначално договорения срок на договора. Ако не успеете да изразходвате включеното в рамките на месеца, то не се пренася в следващ месец. Можете да добавите допълнителен пакет с мобилен интернет, защото нямате такъв предвиден в този план. Теленор позволява да преминете на по-скъп план или на план със същата стойност, но не и на по-евтин. Цени с ДДС.
Резерв старт 14.99 лв.
Date Published: 02/19/2015
Резерв старт 14.99 лв. план за частни клиенти на Теленор с договор за една или две години. Абонирайте се в магазин на Теленор. Тарифата включва минути за разговори в мрежата на Теленор и по-малко количество минути за разговори с всички оператори. Във включен резерв от услуги към този план имате още време за разговори към всички мрежи, което се активира, когато изчерпите основния пакет. Цената за основните услуги и резерва е обща, като резервът е валиден за първоначално договорения срок на договора. Ако не успеете да изразходвате включеното в рамките на месеца, то не се пренася в следващ месец. Можете да добавите допълнителен пакет с мобилен интернет, защото нямате такъв предвиден в този план. Теленор позволява да преминете на по-скъп план или на план със същата стойност, но не и на по-евтин. Цени с ДДС.
5 / 5 stars