Теленор резерв старт

Теленор резерв старт

Теленор резерв старт

Теленор резерв старт е план с време за разговор в мрежата на Теленор и резерв от минути към всички оператори. План за частни клиенти с едногодишни двугодишни договори. Подходящи в случай, че водите разговори предимно с номера на този доставчик. Неизразходваните минути в рамките на периода не се прехвърлят в следващия период. В този план няма включен мобилен интернет на висока скорост. Абонирайте се в офис на Теленор. Цени с ДДС за едногодишен договор.

Резерв старт

10.99 лв.

Резерв старт

25.99 лв.

Резерв старт

14.99 лв.

Резерв старт

20.99 лв.
Теленор резерв старт е план с време за разговор в мрежата на Теленор и резерв от минути към всички оператори. План за частни клиенти с едногодишни двугодишни договори. Подходящи в случай, че водите разговори предимно с номера на този доставчик. Неизразходваните минути в рамките на периода не се прехвърлят в следващия период. В този план няма включен мобилен интернет на висока скорост. Абонирайте се в офис на Теленор. Цени с ДДС за едногодишен договор.
Теленор резерв старт
Date Published: 02/19/2015
Теленор резерв старт е план с време за разговор в мрежата на Теленор и резерв от минути към всички оператори. План за частни клиенти с едногодишни двугодишни договори. Подходящи в случай, че водите разговори предимно с номера на този доставчик. Неизразходваните минути в рамките на периода не се прехвърлят в следващия период. В този план няма включен мобилен интернет на висока скорост. Абонирайте се в офис на Теленор. Цени с ДДС за едногодишен договор.
5 / 5 stars