Теленор резерв

Теленор резерв

План Теленор резерв за разговори и трафик

Теленор резерв включва минути, СМС-и и мобилен интернет в мрежата на Теленор. Срещу месечната такса получавате и резерв към всеки план с допълнителни минути и мобилен интернет. След изчерпването на трафика на висока скорост той е неограничен като количество със скорост от 64 KBps. Мобилният интернет и времето за разговори не се прехвърлят в следващ отчетен период, ако не са изразходвани.

Резерв

13.99 лв.

Резерв

29.99 лв.

Резерв

99.99 лв.

Резерв

19.99 лв.

Резерв

34.99 лв.

Резерв

24.99 лв.

Резерв

59.99 лв.
Теленор резерв включва минути, СМС-и и мобилен интернет в мрежата на Теленор. Срещу месечната такса получавате и резерв към всеки план с допълнителни минути и мобилен интернет. След изчерпването на трафика на висока скорост той е неограничен като количество със скорост от 64 KBps. Мобилният интернет и времето за разговори не се прехвърлят в следващ отчетен период, ако не са изразходвани.
Теленор резерв
Date Published: 02/19/2015
Теленор резерв включва минути, СМС-и и мобилен интернет в мрежата на Теленор. Срещу месечната такса получавате и резерв към всеки план с допълнителни минути и мобилен интернет. След изчерпването на трафика на висока скорост той е неограничен като количество със скорост от 64 KBps. Мобилният интернет и времето за разговори не се прехвърлят в следващ отчетен период, ако не са изразходвани.
5 / 5 stars