Теленор без договор

Теленор без договор

Теленор без договор за определен срок

Теленор без договор включва минути към всички национални оператори. Неизговорените минути не се прехвърлят в следващ месец. Месечната такса и броят на включените услуги за нея се преизчисляват спрямо оставащото време до завършване на отчетния период.

Таксуване на 30 секунди. Цена на минута към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи след изчерпване на включените минути е 0,32 лв. 

Без договор

12.90 лв.

Без договор

39.90 лв.

Без договор

19.90 лв.

Без договор

24.90 лв.
Теленор без договор включва минути към всички национални оператори. Неизговорените минути не се прехвърлят в следващ месец. Месечната такса и броят на включените услуги за нея се преизчисляват спрямо оставащото време до завършване на отчетния период.
Теленор без договор за определен срок
Date Published: 02/19/2015
Теленор без договор включва минути към всички национални оператори. Неизговорените минути не се прехвърлят в следващ месец. Месечната такса и броят на включените услуги за нея се преизчисляват спрямо оставащото време до завършване на отчетния период.
5 / 5 stars