60 SMS към всички мрежи в страната

Информацията за "Мобилтел" ЕАД е свалена по желание на компанията.