200 видео минути в Мтел

Информацията за "Мобилтел" ЕАД е свалена по желание на компанията.