100 минути към страната и чужбина

Информацията за "Мобилтел" ЕАД е свалена по желание на компанията.