1 ст. на SMS в Мтел.

Информацията за "Мобилтел" ЕАД е свалена по желание на компанията.