Виваком Net&Call

Виваком Net&Call

Виваком Net&Call с неограничен трафик и минути към всички оператори

Виваком Net&Call е универсален план за частни клиенти със срочен договор, който включва неограничен мобилен интернет на висока и ниска скорост, както и включени минути за разговори към всички оператори в България - Мтел, Теленор и Виваком. Цената за разговори към всички мрежи след изчерпване на включените минути е еднаква.

Net&Call S

15.99 лв.

Net&Call XL

29.99 лв.

Net&Call M

19.99 лв.

Net&Call XXL

99.99 лв.

Net&Call L

23.99 лв.

Срещу 1.90 лв. на месец можете да добавите още мобилен интернет на висока скорост. За най-евтиния план ниската скорост на трафика е 64 KBps, а за останалите планове - 128 KBps. Минималното отчитане на разговора е 60 секунди, а за мобилен интернет - 1 KB. Ако някоя от услугите не ви не достатъчна можете да добавите допълнителен пакет за отделен месец или за целия период на договора. Месечните периоди, в които излизат фактурите и завършват периодите на отчитане са на 1-во, 8-мо, 15-то и 22-ро число.

Виваком Net&Call е универсален план за частни клиенти със срочен договор, който включва неограничен мобилен интернет на висока и ниска скорост, както и включени минути за разговори към всички оператори в България - Мтел, Теленор и Виваком. Цената за разговори към всички мрежи след изчерпване на включените минути е еднаква.
Виваком Net&Call
Date Published: 02/19/2015
Виваком Net&Call е универсален план за частни клиенти със срочен договор, който включва неограничен мобилен интернет на висока и ниска скорост, както и включени минути за разговори към всички оператори в България - Мтел, Теленор и Виваком. Цената за разговори към всички мрежи след изчерпване на включените минути е еднаква.
5 / 5 stars