Виваком Hybrid

Виваком Hybrid

Виваком Hybrid за клиенти от 14 до 25 годишна възраст

Виваком Hybrid е план с включени минути към Виваком и други оператори, СМС-и и неограничен трафик. Тарифирането е на 60 секунди за разговори и на 1 Kb сесия за мобилен интернет. Ако останат неизговорени минути в рамките не месеца, то те не се прехвърлят в следващия месец. Планът е със срок една или две години. Месечната такса към плана реално се предплаща, а детайлизираната справка за отминали периоди се предоставя срещу такса. Услуги като роуминг, разговори и съобщения към номера с добавена стойност, разговори към номера в чужбина се отчитат по стандартните тарифи на Виваком и не са включени в плана. След изчерпването на трафика на максимална скорост, скоростта става 64 KBps. Срещу 5.00 лв. можете да добавите още 500 MB на висока скорост.


 

Стандартна месечна такса:

Минути в мрежата:

Минути към други оператори:

SMS в мрежата:

Включени данни:

Включени MB на максимална скорост:

Обаждания:

SMS:

10.00 лв.

600

30

600

неограничени

150

0.32 лв.

0.14 лв.

 

Виваком Hybrid е план с включени минути към Виваком и други оператори, СМС-и и неограничен трафик. Тарифирането е на 60 секунди за разговори и на 1 Kb сесия за мобилен интернет. Ако останат неизговорени минути в рамките не месеца, то те не се прехвърлят в следващия месец. Планът е със срок една или две години. Месечната такса към плана реално се предплаща, а детайлизираната справка за отминали периоди се предоставя срещу такса. Услуги като роуминг, разговори и съобщения към номера с добавена стойност, разговори към номера в чужбина се отчитат по стандартните тарифи на Виваком и не са включени в плана. След изчерпването на трафика на максимална скорост, скоростта става 64 KBps. Срещу 5.00 лв. можете да добавите още 500 MB на висока скорост.
Виваком Hybrid
Date Published: 02/19/2015
Виваком Hybrid е план с включени минути към Виваком и други оператори, СМС-и и неограничен трафик. Тарифирането е на 60 секунди за разговори и на 1 Kb сесия за мобилен интернет. Ако останат неизговорени минути в рамките не месеца, то те не се прехвърлят в следващия месец. Планът е със срок една или две години. Месечната такса към плана реално се предплаща, а детайлизираната справка за отминали периоди се предоставя срещу такса. Услуги като роуминг, разговори и съобщения към номера с добавена стойност, разговори към номера в чужбина се отчитат по стандартните тарифи на Виваком и не са включени в плана. След изчерпването на трафика на максимална скорост, скоростта става 64 KBps. Срещу 5.00 лв. можете да добавите още 500 MB на висока скорост.
5 / 5 stars