+SMS

+SMS
от 5.80 лв.
месец

Vivacom +SMS

План с добавка СМС-и за бизнес клиенти

Без СМС-и с добавена стойност. Неизразходваните СМС-и не се прехвърлят в следващия месец. Цените в таблицата са без ДДС.

Поръчка през номер 123

+SMS допълнителен пакет
 +SMS BG S+SMS BG M+SMS BG L
Месечна такса4.83 лв.8.17 лв.13.17 лв.
Включени съобщения60120200
Валидни къмвсички национални мобилни операторивсички национални мобилни операторивсички национални мобилни оператори

Допълнителен пакет за бизнес клиенти на срочен договор към Виваком. Можете да добавите повече един допълнителен пакет към плана си без ограничение от вида на услугата.

Неизразходваните включени услуги в рамките на пакета не се прехвърлят за следващ месец, ако не сте успели да ги употребите в рамките на месеца. Заплащате пълната месечна такса за допълнителния пакет независимо от това дали сте го деактивирал в рамките на същия месец, в който е активиран.

Можете да подпишете договор за допълнителен пакет за една или две години. При подписване на договор за добавки, срокът на основния договор се удължава до изтичането на срока на договора за добавката. Тоест, ако до края на договора за основната ви услуга остават шест месеца и подпишете нов договор за допълнителен пакет за една година, ще бъдете задължени да заплащате месечна такса за основния договор заедно с добавката   още една пълна година. Ако решите да прекратите договора за основна услуга предсрочно, вие дължите таксите за месеците, които остават. Сметката за допълнителния план се добавя към стандартната месечна фактура.

План с добавка СМС-и за бизнес клиенти
Vivacom +SMS
Date Published: 02/19/2015
План с добавка СМС-и за бизнес клиенти
5 / 5 stars