+Roaming EU

+Roaming EU
от 5.80 лв.
месец

Vivacom +Roaming EU

За бизнес абонати, които пътуват в Европейския съюз

Планът се предлага и без абонамент. Тарифите в таблицата са без ДДС.

+Roaming EU допълнителен пакет

Поръчка през номер 123

 +Roaming EU S+Roaming EU M+Roaming EU L
+Roaming EU XL
Стандартна цена4.83 лв.8.17 лв.13.17 лв.41.50 лв.
Включени минути за входящи и изходящи разговори 153060120

Допълнителен пакет за бизнес клиенти на срочен договор към Виваком. Можете да добавите повече един допълнителен пакет към плана си без ограничение от вида на услугата.

Неизразходваните включени услуги в рамките на пакета не се прехвърлят за следващ месец, ако не сте успели да ги употребите в рамките на месеца. Заплащате пълната месечна такса за допълнителния пакет независимо от това дали сте го деактивирал в рамките на същия месец, в който е активиран.

Можете да подпишете договор за допълнителен пакет за една или две години. При подписване на договор за добавки, срокът на основния договор се удължава до изтичането на срока на договора за добавката. Тоест, ако до края на договора за основната ви услуга остават шест месеца и подпишете нов договор за допълнителен пакет за една година, ще бъдете задължени да заплащате месечна такса за основния договор заедно с добавката   още една пълна година. Ако решите да прекратите договора за основна услуга предсрочно, вие дължите таксите за месеците, които остават. Сметката за допълнителния план се добавя към стандартната месечна фактура.

За бизнес абонати, които пътуват в Европейския съюз
Vivacom +Roaming EU
Date Published: 02/19/2015
За бизнес абонати, които пътуват в Европейския съюз
5 / 5 stars